COLON – Được Bộ Y Tế, Cục An Toàn Thực Phẩm xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm

* 1 tuần hết nóng rát

* 2 tuần hết ợ hơi, ợ chua

* 1 tháng không còn các triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản

* Duy trì liệu trình thường xuyên trong 3 tháng, giảm tới 90% tái phát.

THUỐC BẢO VỆ SỨC KHỎE COLON

Liên hệ tư vấn

COLON – Được Bộ Y Tế, Cục An Toàn Thực Phẩm xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm

* 1 tuần hết nóng rát

* 2 tuần hết ợ hơi, ợ chua

* 1 tháng không còn các triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản

* Duy trì liệu trình thường xuyên trong 3 tháng, giảm tới 90% tái phát.

THUỐC BẢO VỆ SỨC KHỎE COLON

Liên hệ tư vấn

THUỐC BẢO VỆ SỨC KHỎE COLON

Liên hệ tư vấn

COLON – Được Bộ Y Tế, Cục An Toàn Thực Phẩm xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm

* 1 tuần hết nóng rát

* 2 tuần hết ợ hơi, ợ chua

* 1 tháng không còn các triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản

* Duy trì liệu trình thường xuyên trong 3 tháng, giảm tới 90% tái phát.